سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
دانش تا با بردباری همراه نگردد، نتیجه ندهد . [امام علی علیه السلام]